Aktualności

28 listopad 2022

Ruta Transport – firma społecznie odpowiedzialna

Ruta Transport na rynku transportu drogowego funkcjonuje ponad 35 lat. Specjalizuje się w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym neutralnych materiałów sypkich luzem w silosach. Poza działalnością handlową firma angażuje się także w akcje społeczne. Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi w Mińsku Mazowieckim, wspieranie inicjatyw lokalnych organizacji pozarządowych i instytucji kultury to najważniejsze obszary społecznej odpowiedzialności Ruta Transport.

Skracanie dystansów

Motto Ruta Transport – skracamy dystans – obrazuje kompetencje firmy jako niezawodnego łącznika między producentem a odbiorcą towaru. W ramach odpowiedzialności społecznej biznesu Ruta Transport skraca także dystanse społeczne. Umowy o współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 i Zespołem Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim umożliwiają uczniom zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w firmie. Rozbudowana infrastruktura – nowoczesny kompleks biurowo-serwisowy z własnym warsztatem oraz myjnią pojazdów ciężarowych i cystern – a także wykwalifikowana kadra stanowią dla młodego pokolenia przyszłych pracowników dobrą bazę do zdobywania wiedzy i doświadczenia. Osoby osiągające sukcesy w kształceniu mogą otrzymać dofinansowanie do kursów prawa jazdy a nawet znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwie. 

Firma organizuje konkursy angażujące młodych ludzi do prezentacji umiejętności i pomysłów. Udział we wspólnych inicjatywach daje uczniom możliwość sprawdzenia dotychczas zdobytej wiedzy i zebrania kolejnych cennych doświadczeń. Otwiera im też drogę do zaistnienia na rynku pracy. Jesienią 2022 roku Ruta Transport zorganizowała międzyszkolny konkurs plastyczny. Wzięło w nim udział łącznie czterdziestu czterech uczniów z dwóch szkół powiatowych w Mińsku Mazowieckim: Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy. Konkurs polegał na zaprojektowaniu książeczki edukacyjnej lub kolorowanki dla młodszych dzieci poświęconej zasadom bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Elementy najciekawszych prac uczniów zostaną wykorzystane przez firmę w zbiorowym projekcie, który w ramach promocji bezpiecznego zachowania na drodze zostanie wydrukowany i rozdystrybuowany wśród młodszych dzieci w powiecie.

W obszarze aktywności CSR Ruta Transport leży promocja Mińska Mazowieckiego. To rodzinna kolebka spółki. Firma wspiera wiele lokalnych przedsięwzięć, którym przyświecają wspólne nadrzędne wartości: edukacja, dbałość o środowisko naturalne, promocja zdrowego stylu życia oraz pomoc najbardziej potrzebującym. Regularna współpraca ze Starostwem Powiatowym, Urzędem Miasta Mińsk Mazowiecki oraz Muzeum Ziemi Mińskiej owocują ciekawymi projektami.

Ruta Transport działa także odpowiedzialnie wobec ponad 240 zatrudnionych pracowników. Oferuje im komfortowe warunki pracy, pakiety prywatnej opieki medycznej i szkolenia odpowiadające zdefiniowanym potrzebom. Te czynniki razem z możliwościami zawodowej realizacji i rozwoju decydują o stabilności zatrudnienia w firmie. 

Pod znakiem społecznej odpowiedzialności biznesu

Na potrzeby realizacji projektów w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu Ruta Transport stworzyła specjalne logo. W centrum logotypu znajdują się piktogramy podstawowych obszarów działalności CSR-owej firmy, a kolisty kształt znaku najtrafniej oddaje niwelowanie wszelkich dystansów.

Archiwum

Zapraszamy do kontaktu!

+48 25 759 34 88

biuro@ruta-transport.pl

Ruta Sp. J.
ul. Sosnkowskiego 81
05-300 Mińsk Mazowiecki

Skontaktuj się z nami

© 2024 Ruta Sp. J Wszelkie prawa zastrzeżone.

Znajdź nas